Klant specifieke oplossingen op maat voor Uw machine besturingen.

Bespreking project

Voordat het project van start gaat zullen de belangrijkste details van de machine besproken worden. JTD zal daar vrijblijvend technische input verschaffen omtrent de werking van de machine. Deze wisselwerking draagt bij aan een goed eindproduct.

Omdat de besturing afgestemd wordt op de specifieke machine zal er een efficiente keuze gemaakt worden. Kosten en wensen van de klant zijn belangrijke aspecten van de keuze. Ook de veiligheids voorzieningen zoals machine afschermingen met veiligheids schakelaars en noodstoppen worden in de bespreking doorgenomen.Voorbeeld van een mechanisch ontwerp waar een besturing op is gemaakt door JTD.